Sportlovsdags

sportlov-2017

Hej!
Preventionssamordnarna i staden har, i samarbete med socialförvaltningen, tagit fram information till vårdnadshavare och föräldrar i staden, som skickas ut vid olika tillfällen under läsåret. Vi tror att informationen får större genomslag om alla vårdnadshavare i staden får ta del av samma information och tips vid samma tidpunkter på året.
Utifrån fokusgruppsundersökningar och djupintervjuer vet vi att vårdnadshavare ser skolan som den bästa och mest trovärdiga avsändaren av denna typ av information.

Med vänliga hälsningar
Preventionssamordnarna och socialförvaltningen i Stockholms stad
Polisen i lokalpolisområde Skärholmen

Genom

Anna William-Olsson
Preventionssamordnare

Annonser