Sportlovsdags

sportlov-2017

Hej!
Preventionssamordnarna i staden har, i samarbete med socialförvaltningen, tagit fram information till vårdnadshavare och föräldrar i staden, som skickas ut vid olika tillfällen under läsåret. Vi tror att informationen får större genomslag om alla vårdnadshavare i staden får ta del av samma information och tips vid samma tidpunkter på året.
Utifrån fokusgruppsundersökningar och djupintervjuer vet vi att vårdnadshavare ser skolan som den bästa och mest trovärdiga avsändaren av denna typ av information.

Med vänliga hälsningar
Preventionssamordnarna och socialförvaltningen i Stockholms stad
Polisen i lokalpolisområde Skärholmen

Genom

Anna William-Olsson
Preventionssamordnare

Litteraturveckan fortsätter…….

Årskurs 1 har arbetat med Astrid Lindgren tema. Det är fantastisk att se engagemanget från våra lärare och pedagoger! De fick träffa både Karlsson på taket, Emil, Pippi och Madicken i måndags.

astrid-lindgren-3

Några av våra härliga elever i årskurs 2 har varit och läst för förskolorna i området och det är mycket uppskattat! Vi hade besök från  förskolorna i dag och de beskrev hur deras barn sitter som ljus och lyssnar när de stora barnen kommer och läser. Mer av sånt!

Fabulas berättarrazzior är här för 3:e året i rad och det är alltid lika uppskattat. Med liv och lust stormar de in i våra elevers klassrum och berättar spännande sagor/berättelser.