Tack till Mälarhöjdens skola!

Sommarblomma 2015 

”Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga, det vi fruktar mest är att vi har omätliga krafter. Det är vårt ljus och inte vårt mörker som skrämmer oss mest och vi frågar oss: skulle jag vara lysande, fantastisk, begåvad och förbluffande? Egentligen hur kan vi undgå att vara det! Att spela liten, gör inte världen bättre! Det ligger inget stort i att krympa, så att andra människor i din närhet skulle slippa känna sig osäkra. Vi föddes för att förverkliga allt som finns inom oss, när vi vågar lysa, ger vi omedelbart andra tillåtelse att göra detsamma. När vi gjort oss fria från vår egen rädsla, gör vår närvaro andra fria”

Nelson Mandela

 

Det är en utmaning att leda arbetet på en skola. Det krävs mod, uthållighet och tilltro till varandras kompetenser och förmågor. Många olika viljor och krafter vill vara med och påverka. En skolledning måste alltid ha en fast kurs att styra mot. Inte alltid så lätt att få alla med på båten. Styrdokumenten är viktiga att förhålla sig till när det gäller styrning och ledning. Det samlade ledarskapet på en skola är ett hantverk och som måste utföras av skickliga “pedagogiska hantverkare”, vilket vi har många av på Mälarhöjdens skola.

Våra utmaningar har bestått i att synliggöra allt det goda arbetet som utförs på vår skola och bli trygga i att vi kan stötta alla elever att nå sin fulla potential, vara modiga och utveckla fler arbetssätt med nyfikenhet och tilltro till varandra, medarbetare som chef.

Vi önskar den nya ledningen lycka till och lämnar härmed över stafettpinnen till en ny skolledning som kommer att ledas av Micael Pettersson. Vårt arbete är klart på Mälarhöjdens skola och vi tackar för allt roligt och stimulerande arbete som vi haft glädjen att uppleva, tack vare underbara elever, duktig personal och alla fantastiska föräldrar!

Glad sommar!!!

Åsa Ahlroth biträdande rektor F-3

Margareta Östmalm biträdande rektor 6-9

Anne-Marie Julin rektor

flowerses on field

Annonser

Sportlovsdags

sportlov-2017

Hej!
Preventionssamordnarna i staden har, i samarbete med socialförvaltningen, tagit fram information till vårdnadshavare och föräldrar i staden, som skickas ut vid olika tillfällen under läsåret. Vi tror att informationen får större genomslag om alla vårdnadshavare i staden får ta del av samma information och tips vid samma tidpunkter på året.
Utifrån fokusgruppsundersökningar och djupintervjuer vet vi att vårdnadshavare ser skolan som den bästa och mest trovärdiga avsändaren av denna typ av information.

Med vänliga hälsningar
Preventionssamordnarna och socialförvaltningen i Stockholms stad
Polisen i lokalpolisområde Skärholmen

Genom

Anna William-Olsson
Preventionssamordnare